Članovi udruge:

Frane Juras

Rođen je 2. veljače 1947. godine u Šibeniku. Kiparstvom i djelomično slikarstvom se počeo baviti 1994. godine za vrijeme Domovinskog rata. Izlagao je na skupnim izložbama u Kninu, Klisu, Splitu i Imotskom, te na jednoj samostalnoj izložbi u Klisu.

Umirovljenik je, živi i stvara u Klisu.