Članovi udruge:

 

Nevena Uvodić

Rođena je 18. prosinca 1983. godine u Splitu. Nakon završene osnovne škole u Solinu, 1998. godine upisuje srednju umjetničku školu u Splitu, te 2002. godine stječe zvanje kiparskog dizajnera. Nakon završene srednje škole upisuje se na Umjetničku akademiju splitskog sveučilišta na smjer Likovna kultura i likovna umjetnost. Sudjelovala je skupnoj izložbi u Vranjicu 2007. godine te na studentskim izložbama na Umjetničkoj akademiji. Na prvom susretu klapa u Vranjicu 2009. godine je crtežima zabilježila događanja.