Članovi udruge:

 

 

Ideja o nastanku  likovne udruge je nastala početkom 2000. godine.

Prva likovna izložba održana je 2006.godine u Domu kulture «Jozo Buliga» na Megdanu u prostoru tek dovršene multimedijalne dvorane. Kao neformalna grupa «ART CLISSA»  imala je nastup  9 izlagača. Izložba je bila otvorena u vremenu od 10. kolovoza do 17. kolovoza 2006.godine.

Druga izložba je održana u vremenu od  9. kolovoza do 18.kolovoza 2007. godine. Nastupilo je 10 izlagača.

Treća izložba, koja postaje već tradicionalna održana je 2008. godine u vremenu od 11. –18. kolovoza a nastupilo je 15 izlagača.

Četvrta likovna izložba održana je 2009. godine u vremenu od 10. – 16. kolovoza i nastupilo je 17  izlagača.

2010. g. održane su dvije likovne izložbe.  U veljači 2010.g. održana je izložba u Splitu u prostorima Palače Milesi u vremenu od 2. –8. veljače. Izložba je održana u suradnji sa Udrugom «Kliški uskoci» iz Klisa kada je izlagalo 15 likovnih umjetnika.

Peta tradicionalna izložba je održana u vremenu od 10. – 16. kolovoza 2010.godine i tada je nastupilo 17 likovnih umjetnika.

Inače se  izložbe održavaju  u mjesecu kolovozu prilikom Dana općine i Sv. Roka- nebeskog zaštitnika općine Klis u prostorijama multimedijalne dvorane na Megdanu.

25. rujna 2009.godine Likovna udruga «Art Clissa» je upisana u registar neprofitnih udruga RH .

Za predsjednika udruge je izabran gosp. Frane Juras, dopredsjednik je gosp.  Ante Tone Sarić a tajnica je gđa Slavica Caktaš. Sadašnji predsjednik udruge je Ante Sarić.