Članovi udruge:

 

Sanja Jaman

Rođena u Splitu 1989. godine. Osnovnu školu završila je u Solinu, po završetku upisuje i završava srednju Graditeljsku obrtničku i grafičku školu u Splitu za smjer Dizajner unutrašnje arhitekture. 2008. godine upisuje preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu. 2011. godine završava preddiplomski studij i upisuje diplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti također na Umjetničkoj Akademiji. Iste godine postaje član likovne udruge Art Clissa. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi. obrađuje različite motive u različitim tehnikama. Živi i stvara u Klisu.